Viktig juridisk Nyhet

 

Detta är en webbsida enbart för medlemmar i Travelsafe Holidays program; tillgång är absolut förbjuden för icke-medlemmar.

 

Informationen som finns på den här sidan är konfidentiell och får ej spridas av medlemmar eller icke-medlemmar, varken delvis eller i sin helhet, för publicitet, för att visas inför publik eller annat ändamål, utan Travelsafe Holidays uttryckliga tillåtelse.

 

Om inte dessa bestämmelser följes, kommer man att vidtaga rättsliga åtgärder gentemot alla inblandade parter.