Viktig juridisk informasjon

 

Dette er et Web-sted som bare er for medlemmer i Travelsafe Holidays. Adgang til programmet er absolutt forbudt for ikke-medlemmer.

 

Informasjon som finner på dette nettstedet er konfidensiell, og får ikke mangfoldiggjøres av verken medlemmer eller ikke-medlemmer, heller ikke delvis eller i sin helhet, får ikke publiseres eller vises på noen annen måte, uten utrykkelig tillatelse fra Travelsafe Holidays.

 

Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, vil det bli tatt rettslige skritt mot enhver innblandet part